คำขวัญ..ตำบลบ้านด่าน"ถิ่นหลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธิ์ ปานเทพสถิตย์ถ้ำปูน สุขสมบูรณ์น้ำน่านผ่าน ชื่นภูพานป่าเขียวขจี"
   
เมน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
แผนที่ตั้งอณาเขต ตำบล
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
การติดตามประเมินผล 55
แผนการดำเนินงานปี 55
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติ 56
กระบวนการลดขั้นตอน 56
รายงานผลการปฏิบัติงาน 55
เว็บบอร์ด อบต. บ้านด่าน    
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
 

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ[ภาพ]
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556[ภาพ]

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 6 ตำบล[ภาพ]
    
]                                    อ่านข่าวทั้งหมด.....


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์สำนักงาน [รายละเอียด][23 ม.ค. 56]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[รายละเอียด][11 ก.ค. 55]

ประกาศสอบราคาระบบท่อจ่ายน้ำประปา ม.12 [รายละเอียด][ 11 ก.ค. 55]
ประกาศสอบราคาขยายระบบประปา ม.2
[รายละเอียด][ 28 พ.ค. 55]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [รายละเอียด][ 28 พ.ค. 55]
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯีสูบน้ำม.4และม.7
[รายละเอียด][ 14 พ.ค. 55]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลูกรัง หมู่ 5
[รายละเอียด][ 4 ม.ค. 55]


ข่าวประกวดราคา •  ผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง

   
นายธวัช  คลังกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-1960646
   
นายสุมาณู  จุฑา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-9731358

ร้องเรียน ฯ
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น ต.บ้านด่าน

หนังสือพิมพ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  200 ม.3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtbandan@hotmail.com Tel. 0-5544-6365

@ 2007 Copyright by www.bandan.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
webmasters 081-7852677 Email Address :
auiza1261@hotmail.com