คำขวัญ..ตำบลบ้านด่าน"ถิ่นหลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธิ์  ปานเทพสถิตถ้ำปูน  สุขสมบูรณ์น้ำน่านผ่าน  ชื่นภูพานป่าเขียวขจี"
   
เมนู
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: คณะผู้บริหาร
 :: คณะสภา อบต.
 :: แผนที่อาณาเขต อบต.
 :: จำนวนประชากร 
ส่วนราชการ
 :: สำนักปลัด อบต.
 :: ส่วนการคลัง
 :: ส่วนโยธา
แผนงานต่าง ๆ
 :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
 :: แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 :: แผนพัฒนา 3 ปี
 :: ข้อบัญญัติปี 57
 :: กระบวนการลดขั้นตอน ปี 57
 :: รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 56
 :: แผนบริหารความต่อเนื่อง
 :: การจัดเก็บภาษี
 :: การปกครองส่วนท้องถิ่น
 :: อำนาจหน้าที่
 :: การจัดเก็บและการจัดหารายได้
 :: ภาษีป้าย
 :: ภาษีบำรุงท้องที่
 :: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 :: งานบริหารงานบุคคล
 :: เอกสารเผยแพร่
   :: พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   :: แบบฟอร์มข้อมูลร้องทุกข์
   :: แบบฟอร์มขอใช้รถน้ำ
   :: แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
calendar

ปฎิทิน
นาฬิกา
สารจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        สวัส ดิศานต์แห่งเบื้อง พิมานบน
ดี แห่งเบื้องใจตน ร่วมสร้าง
ปี ติสุขเสกผล ดลสู่ ท่านเฮย
ใหม่ ศุภวารมิร้าง สุขแท้ทบทวี

๒๕๕๗ นี้ นำพร
เลิศ แห่งองค์โสธร พิสุทธิ์พร้อม
บารมี เอกบวร จงประสิทธิ์
จตุรพิธพร น้อม เนื่องให้เกษมสราญ

ธวัช   คลังกรณ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่าน

กิจกรรมวันเด็ก ปี2557 [คลิก]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
[คลิก]

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
[คลิก]

โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี 
[คลิก]

รับมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์จากอำเภอ
[คลิก]
    

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [คลิก]    
โครงการอบรมนวดแผนไทย ทอพรม ถักเปลญวน ค่ายเยาวชนฯ[คลิก]

กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุง[คลิก]
    

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2556[คลิก]
โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556[คลิก] 

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 [คลิก]


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 2  [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ประกาศเรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 [รายละเอียด][22 ต.ค. 56]
งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 [รายละเอียด]
งบรายรับ - รายจ่าย 1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย. 56 [รายละเอียด]
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 [รายละเอียด]
งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 [รายละเอียด]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปา ม.7 [รายละเอียด][21 พ.ค. 56]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง ม.5 [รายละเอียด][21 พ.ค. 56]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ฯ [รายละเอียด][22 เม.ย. 56]
ประกาศสอบราคาขยายระบบท่อส่งน้ำประปาฯ [รายละเอียด][22 เม.ย. 56]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [รายละเอียด][11 ก.ค. 55]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ม.12 [รายละเอียด][ 11 ก.ค. 55]
ประกาศสอบราคาขยายระบบประปา ม.2 [รายละเอียด][ 28 พ.ค. 55]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [รายละเอียด][ 28 พ.ค. 55]
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯีสูบน้ำม.4และม.7 [รายละเอียด][ 14 พ.ค. 55]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลูกรัง หมู่ 5 [รายละเอียด][ 4 ม.ค. 55]


ข่าวประกวดราคา •  ผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง

 
     
 
 
     
นายธวัช  คลังกรณ์
นายก อบต.
     
 
 
     
นายสุมาณู  จุฑา
ปลัด อบต.

แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลบ้านด่าน
ถ้ำปูน
ถิ่นหลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธ์
เขื่อนทดน้ำ

โทรทัศน์
  ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน   ม.3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtbandan@hotmail.com Tel. 0-5544-6365
 Fax. 0-5544-6365
@ 2005 Copyright by www.bandan.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768