โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ตำบลบ้านด่าน

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มทบ.35 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาตำบลบ้านด่าน

ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำ ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียและทำให้น้ำไหลสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน