โครงการ ถวายเทียนพรรษา

สืบสานประเพณีไทย 2561

 

วันนี้ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน พร้อมด้วย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และผู้นำชุมชนในตำบลบ้านด่าน

ร่วมกิจกรรมโคร‭งการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย 2561 โดยนำเทียนพรรษา และสังฆทาน ถวายให้แก่

วัดในตำบลบ้านด่านทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ วัดน้ำวังหลวง วัดคุ้งยาง วัดกุมภีร์ทอง วัดประชาธรรม วัดเด่นด่าน และ วัดสามัคยาราม

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=1021483678011604