โครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

" ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ "

 

วันนี้ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน พร้อมด้วย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้เรียนเชิญ

นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ กฟผ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลบ้านด่าน

ร่วมกิจกรรมโคร‭งการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

และปลูกต้นไม้จำนวน 999 ต้น พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=1021489538011018