โครงการ วันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

 

วันนี้ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินโครงการ

วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการมอบการ์ดวันแม่ การปลูกต้นมะลิ และปลูกหญ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ(สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9) และปลูกฝังความกตัญญูให้แก่เด็กเล็กในตำบลบ้านด่าน

โดยบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างน่ารักอบอุ่น

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/childbandan/photos/?tab=album&album_id=1093612547458777