องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

เลขที่ 200 หมู่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ / โทรสาร : 055 446 365 ต่อ 18 ติดต่อประสานงานบริการ

Email : obtbandan@hotmail.com

Website : http://www.bandan.go.th

Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์