โครงการ ส่งเสริมอาชีพ

" ทำน้ำพริก "

 

วันนี้ 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ " การทำน้ำพริก "

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลบ้านด่านจำนวน 24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างการพึ่งพาตนเองของประชาชนต่อไป

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=1052248764935095&__tn__=-UC-R