โครงการจิตอาสา สร้างบ้านผู้สูงอายุฯ

 

ในวันนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ "จิตอาสา สร้าง บ้านผู้สูงอายุ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561

ณ บ้านนางมาลี สำลี เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านด่าน

ตลอดจนจิตอาสาบ้านมั่นคง จิตอาสาขบวนจังหวัด จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จิตอาสาทหาร จิตอาสาตำรวจ

และจิตอาสาประชาชนทั่วไป

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน