สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2566
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
 
สถิติ การออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566